Giám đốc Tài chính – Phòng Tài chính Kế toán

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

–        Xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn, trung hạn và hàng năm theo chiến lược kinh doanh của Công ty trình Tổng Giám đốc phê duyệt. Chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính cho Tổng Giám đốc.

–        Lập kế hoạch và tổ chức khai thác, sử dụng các nguồn vốn, cân đối nhu cầu sử dụng vốn cho các dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh của Công ty; Đề xuất các phương án sử dụng các nguồn vốn của Công ty, kể cả các quỹ do Công ty quản lý.

–        Lập kế hoạch dòng tiền hàng tháng, quý, năm và tổ chức thực hiện kế hoạch dòng tiền.

–        Chủ trì, đôn đốc công tác thu hồi vốn, thu hồi công nợ trong toàn Công ty;

–       Lập, kiểm soát, tổ chức thực hiện các Hợp đồng tín dụng ngắn hạn, trung hạn, Hợp đồng bảo lãnh ngân hàng. Chỉ đạo giải quyết tốt các công việc với ngân hàng như vay vốn, mở L/C trách nhiệm cao với công việc.

–        Báo cáo thông tin về tài sản, tài chính, kết quả kinh doanh cho Ban Tổng giám đốc kịp thời, đầy đủ giúp công tác quản lý và điều hành một cách hiệu quả.

–        Phân tích kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty và đề xuất các biện pháp tối ưu trong việc quản lý tài chính, quản lý vốn của Công ty nhằm nâng cao chất lượng sử dụng vốn và ứng phó với các rủi ro tài chính.

–        Kiểm soát các khoản trước khi tiến hành chi tiền, đảm bảo các khoản chi được phê duyệt đúng thẩm quyền và đảm bảo mức độ chính xác, hợp lý, kiểm tra giá mua đúng với giá thị trường.

–        Kiến nghị lựa chọn công ty kiểm toán, kiểm tra và chịu trách nhiệm trước HĐQT về các số liệu tài chính.

–        Lập và trình HĐQT phê duyệt các phương án tài chính, cổ tức, lợi nhuận giữ lại, tái đầu tư.

–       Lập phương án và xác định các chỉ tiêu tài chính đối với các dự án đầu tư của Công ty trình HĐQT phê duyệt.

–       Thực hiện các công việc về báo cáo và lập báo cáo (đối với Công ty niêm yết trên sàn chứng khoản) cho UBCK, SGDCK, TTLKCK..v

–        Phối hợp với các Phòng ban để lập dự toán chi phí thi công, công tác thanh quyết toán và kiểm soát các chi phí.

–       Cập nhật kịp thời và nắm vững các quy định, chính sách quản lý tài chính, chính sách thuế của Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế, Tổng cục Hải quan để tham mưu cho HĐQT, Ban TGĐ giải quyết kịp thời.

–       Thực hiện các công việc khác khi Lãnh đạo phòng TCKT và Lãnh đạo Công ty phân công , điều động.

 

KẾ TOÁN TRƯỞNG

1. Nhiệm vụ

–       Tổ chức, quản lý nhân sự và điều phối mọi hoạt động của phòng Tài chính kế toán;

–       Tổ chức công tác tài chính kế toán và bộ máy tài chính kế toán phù hợp với tình hình kinh doanh của công ty đảm bảo việc tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành;

–       Tổ chức phân tích các hoạt động kinh tế trong công ty một cách thường xuyên, nhằm đánh giá đúng đắn tình hình, kết quả và hiệu quả kế hoạch kinh doanh của công ty, phát hiện những lãng phí và thiệt hại của công ty đã xảy ra, những việc làm không có hiệu quả, những trì trệ trong kinh doanh để có biện pháp khắc phục, bảo đảm kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả tối ưu;

–       Làm việc và chịu trách nhiệm trong các hoạt động kiểm toán, quyết toán thuế, các hoạt động kế toán của công ty có liên quan với các tổ chức bên ngoài khác;

–       Thực hiện tốt công tác báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất đối với các cơ quan chức năng quản lý của nhà nước và theo yêu cầu của Tổng Giám đốc;

–       Tham mưu cho Tổng giám đốc việc khai thác và sử dụng nguồn vốn kinh doanh đạt hiệu quả tối ưu;

–       Hướng dẫn/đào tạo và phát triển đội ngũ kế toán viên nhằm đảm bảo hoạt động kế toán được thực hiện đầy đủ, chính xác và kịp thời và đúng luật định;

–       Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán; thực hiện chế độ bảo mật các tài liệu, số liệu kế toán của Công ty;

–       Lập và triển khai kế hoạch tài chính của Công ty.

–       Cập nhật kịp thời và nắm vững các quy định về chuẩn mực kế toán, chính sách quản lý tài chính, chính sách thuế của Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế, Tổng cục Hải quan để tham mưu cho HĐQT, Ban TGĐ giải quyết kịp thời;

–       Giám sát việc sử dụng, quản lý chi phí, tài sản, nguồn vốn của Công ty:

–       Đối chiếu, đôn đốc thu hồi công nợ, kiểm kê hàng tồn kho, TSCĐ, …

–       Làm việc với các Ngân hàng, tổ chức tín dụng để vay vốn, huy động vốn, mở L/C.

–       Làm việc với Cục thuế Hà Nội, các Chi cục thuế Hà Nội để quyết toán thuế.

–       Thực hiện các công việc khác theo sự của Tổng giám đốc Công ty.

2. Tiêu chuẩn

2.1. Giới tính- độ tuổi: Nam/nữ tuổi từ 35-50

2.2. Chuyên môn, kinh nghiệm và năng lực.

–       Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Ngân hàng, Kiểm toán…tại các trường Đại học trong nước và nước ngoài và có chứng chỉ kế toán trưởng;

–       Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán trưởng/Giám đốc tài chính/Trưởng phòng Tài chính kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất và thương mại có quy mô doanh thu từ 700 tỷ đồng/năm trở lên;

–       Có năng lực soạn thảo Quy chế quản lý về tài chính tại Công ty mẹ và các Công ty con đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và quản lý tạo điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.

–       Có khả năng tham mưu xây dựng kế hoạch sử dụng vốn, vay vốn của Ngân hàng, cách quản lý, bảo toàn vốn.

–       Hiểu biết và có khả năng áp dụng phương pháp quản lý Tài chính Kế toán theo chuẩn mực Quốc tế. Có trình độ chuyên môn vững vàng, có năng lực, kinh nghiệm điều hành và lãnh đạo đội ngũ cán bộ Tài chính Kế toán trong toàn Công ty.

–       Chỉ đạo giải quyết tốt các công việc với ngân hàng như vay vốn, mở L/C trách nhiệm cao với công việc, có khả năng làm việc với cường độ cao.

–   Chịu được áp lực cao trong công việc.

2.3. Các yêu cầu khác.

– Kỹ năng thương thuyết tốt

– Kỹ năng vi tính thành thạo, sử dụng tốt phần mềm kế toán.

– Am hiểu về thị trường chứng khoán và có khả năng tham mưu cho lãnh đạo Công ty về phát hành cổ phần, chia cổ tức, đầu tư và quản lý tài chính v.v…

– Đề cao vai trò kỷ luật-tuân thủ & có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;

3. Chế độ đãi ngộ

–       Thu nhập: Lương cứng từ 30-35 triệu đồng;

–       Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp;

–       Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của luật lao động.

–       Được Công ty đóng Thuế TNCN.

4. Nộp hồ sơ

Cách 1: Ứng viên gửi CV tới địa chỉ email tuyendung@tmt-vietnam.com.

Cách 02: Ứng viên nộp hồ sơ photo trực tiếp tại Phòng Tổ chức Nhân sự – Công ty cổ phần ô tô TMT.

Địa chỉ: Số 199B Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 0436339324/0931.799.493 (Mr Tuấn Anh – Phụ trách tuyển dụng).

Tags: